I. Ainulindale

II. Valaquenta

III. Quenta Silmarillion

IV. Akallabeth

V. A Gyürükröl és a Harmadkorról

 

 

Szilmarilok kronológia

 

 

Előszó és Jelmagyarázat

 

Üdvözlégy nyájas olvasó – ahogy azt de Sade márki mondotta volt. Szükségeltetik némi magyarázat, a “mű” tökéletes értelmezhetőségéhez: E huszonöt oldalnyi szöveg nem más, mint az A Szilmarilok című kötet, “lényegének” évszámokkal ellátott, tömörített változata, ami ha figyelembe vesszük, hogy az eredeti regény nem más, mint Tolkien tizenötezer oldalas jegyzeteinek háromszázötven oldalba való sűrítése, igen figyelemre méltó. Persze ilyen nagy számok esetén, akarva-akaratlan, mindenképp rengeteg relatíve lényegtelen és jó néhány lényeges dolog is kimaradhat. Ezekért előre is bocsánatot kérek. A történet eseményeit olyan évszámokkal láttam el, amelyek megtalálhatóak a műben, vagy az összefüggésekből pontosan vagy pontatlanul kikövetkeztethetőek, avagy csak logikusan illeszkednek a cselekménybe. A kronológia, késő numenori nyelven íródott. A dőlt betűs részek, részletek a vanya Ellemíre Aldudénie, és Maglor Noldolante – a Noldák Bukása – című művéből, amelyek Valinor hanyatlását, és a noldák futását mesélik el, valamint a Leithian-ének, amely Beren és Lúthien történetét mondja el, és a Narn i Hin Húrin – Húrin Gyermekei – című ballada, ami nevéből adódóan Húrin gyermekeinek Morgoth Bauglir által megkeserített életét meséli el. Ezek és még több más, “jelentéktelenebb” dal alkotja a Quante Silmarilliont, amihez még hozzá csatoltam az Ainulindale-t, az eldák teremtésmítoszát, és a Valaqentát, ami a valákról és a maiákról szól az eldák elbeszélésében. Fontos még megjegyeznem, hogy e dőlt betűs részek amellett, hogy színesítik a kronológiát, fontos információkat is tartalmaznak, így egyenjogú, szerves részét képezik az irománynak.

A jelölésekről: Nfe. = Noldák futása elött. – ezzel jelöltem azt az időtartamot, amikor a noldák még nem érkeztek Beleriandba.

Nfsz. = Noldák futása szerint. – eredetileg ezt úgy hívják, hogy a “nap évei szerint”. Azért csináltam így, mert nem akartam túlbonyolítani a dolgot.

Lsz. = Lindon alapítása szerint. – a másodkori időszámítást jelöltem így (GYU. III. 478-480. o.)

GYU. = A Gyűrűk Ura – Európa könyvkiadó, Budapest, 2000

GYK. = A Gyűrű keresése

SZIL. = A Szilmarilok – Európa könyvkiadó, Budapest,1996

A különböző idegen szavak elött álló betűk mindig egy nép nevét tömörítik, ezzel jelezve, hogy milyen nyelven van az adott kifejezés, pl.: t. = törp, q. = quend\tünde (ez a nolda nyelvet jelenti, a nemes tündék nyelvét) s. = sinda stb…

 

A kronológiát azoknak ajánlom, akik elolvassák a Szilmarilokat, és mellé, egy vázlatos, de szerteágazó műveltségre szeretnének szert tenni az első korról. Tehát szívemből ajánlom mindenkinek a könyvet, a kronológiát pedig azoknak, akik részletesebben szeretnének foglalkozni a dologgal valamilyen okból. Mindezeknek jó szórakozást kívánok. (Észrevételekkel, építő jellegű megjegyzésekkel és esetleges reklamációkkal ezen az email címen zaklatható vagyok: antreas@freemail.hu)

Dr. H. Egger Géza

2001-11-04

A szilmarilok történetének kronológiája

Avagy az első kor története a világ teremtésétől Nyugathon alapításáig

 

 

Ainulindale

/q.: Az Ainuk muzsikája /

 

Kezdetben volt Eru, az Egyetlen, akit a noldák Ilúvatarnak neveznek, s megteremtette gondolatának szülötteit, az ainukat; s azok Nagy Muzsikát formáltak előtte. Ez a muzsika volt a világ kezdete; mert Ilúvatar láthatóvá tette az ainuk dalát, s ők látták, mint a fényt a sötétben. És sokan közülük beleszerettek a szépségébe és történetébe, amelynek kezdetét és kibontakozását a látomásban látták. Ezért Ilúvatar létet adott a látomásnak, és elhelyezte a Semmiben, s a Titkos Tüzet a világ szívének a közepébe tette; s a neve Ea lett.

S akkor az ainuk, akik így kívánták, leszálltak a világba az idő kezdetén, mert az ő feladatuk volt, hogy megteremtsék, és munkálkodásukkal olyanná tegyék, amilyennek a látomásban látták. Sokáig munkálkodtak Ea tágas terein, amelyek tágasabbak, mintsem a tündék és az emberek gondolnák, mígnem a meghatározott időben elkészült Arda, a föld királysága. Ekkor az ainuk földi alakot öltöttek és leszálltak a Földre.

Valaquenta

A nagyokat ezek közül a szellemek közül a tündék valáknak nevezik, Arda erőinek, s az emberek gyakran nevezték őket isteneiknek. Most ezen istenek s szolgáik névsora következzék:

Manwe: A leghatalmasabb a valák között, minden halandó és halhatatlan ura Ardán. A levegő, a felhők, a szél és a madarak istene.

Ulmo: A második leghatalmasabb úr, a tengerek és minden vizek királya. Gyakran járja középfölde tengereit, folyóit, csermelyeit és föld alatti vízfolyásait s segít parton lévőknek suggalatokat küld, amit csak a víz hangjának vélnek, vagy csak játszik kürtjén az Ulumurin, amit ha meghall valaki örökre a tenger rabja lesz.

Aule: Hatalma alig kevesebb, mint Ulmóé, ő minden anyag, szárazföld teremtője a kovácsok védő szentje, a törpök ősatyja.

Orome: A vadászat és az állatok istene, az erdők ura, a lovak és a jó kutyák kedvelője. Lova Nahar, a kürtje pedig a Valaróma. Ezekkel vezeti hadba seregeit a valák élén.

Mandos: Igazi neve Námo, Mandosban a holtak házában lakozik. Ő a valák ítéletmondója, mindent tud, ami lesz, és ami volt kivéve azt, amit csak maga Ilúvatar tudhat. Ő a halál, a halottak és a gyász istene, a featurok egyike.

Lórien: Az igazi neve Irmo, akárcsak ikerbátyja Mandos ő is lakhelyéről kapta a nevét. Az álmok és a látomások istene ő. Ők fivérével a szellemek urai a Featurok.

 

Tulkas: Az erő és a vitézség istene, ő az aranyhajú, vörös bőrű kacagó szellem ki utolsóként érkezett e világra, hogy segítse a valákat a Melkor elleni harcban.

Varda: A csillagok királynője Manwe társa Melkor rettegésének és gyűlöletének fő tárgya. A tündék mindenek közül őt tisztelik és szeretik a legjobban. Elberethnek nevezik s az ő nevét, dalolják s kiáltják az árnyak között.

Yavanna: A Gyümölcs Adó, a természet és minden növények úrnője, Aule hitvese. Az eldák Kementárinak nevezik, a föld királynőjének s őt tisztelik legjobban Elbereth után.

Nienna: A Featurok nővére. Egyedül él. A könyörület a gyász és a remény őrzője.

Este: Irmo hitvese a gyógyítás a nyugalom és a pihenés istennője.

Vaire: A takács Mandos társa, aki mindazt, ami valaha is létezett az idők mélyén, beleszövi sokrétegű kelméibe, amelyek elborítják Mandos az idővel együttnövő csarnokait.

Vána: Oromé hitvese ő Yavanna húga, az örök ifjú a virágok és a madarak dalának szeretője a tavasz megtestesítője.

Nessa: Tulkas hitvese, Orome húga: “A vadak kedvelője,

A táncok ismerője”

Melkort immáron nem sorolják a valák közé, s nevét nem ejtik ki, többé ezen a világon. (Nfe. 2-től Morgoth ként utalnak rá)

Ezek lennének hát középfölde valái.

Szolgáik, a sokkal kisebb hatalmú szellemek a maiák. Közöttük is vannak, hatalmas valákhoz hasonló erejűek, de olyan is akad, aki csak egy patak, vagy egy szellő biztonsága felett őrködik.

A fontosabbak nevei itt következnek:

Ilmaré: Varda szolgálólánya.

Eonwe: Manwe zászlóvivője és hírnöke, akit fegyverforgatásban senki sem múl fölül Ardán.

Osse: Ulmo hűbérese, a középfölde partjait mosó tengerek ura, minden vihar okozója.

Uinen: A tajték úrnője Osse kedvese s lecsillapítója, a tengerjárók ezért hozzá fohászkodnak.

Melian: Vána és Este szolgálóleánya, sok ideig Lórien fáinak gondozója majd Thingol felesége.

Olórin: A maiák legbölcsebbike Nienna tanítványa, ismertebb nevén Gandalf. (Lásd: GYK. II. 119-132.)

Arien: Azon tűzszellemek egyike, akit Melkornak nem sikerült megrontania. A nap szekerének kocsisa.

Tilion: Kezdetben Orome íjásza, majd a hold szigetének kapitánya. Arienhoz való vonzódása sok ízben megsebezte a holdat.

Szauron: Egy ideig Aule szolgája, majd elárulja gazdáját s Melkor csatlósa lesz.

Megjegyzendő, hogy a balrogok (tűzszellemek) a Melkor által elcsábított maiák közé tartoznak s az idők hajnalán igen számos társuk, keserítette a teremtők öröklétét.

Ez volna hát azon hatalmasok névsora, amelyek megmaradtak a tündék emlékezetében, és akiket számos vagy egy néven sem ismernek a halandók.

 

Quenta Silmarillion

 

 

Időpont Esemény

Az idők hajnala - A valák Ardára érkeznek.

- Megkezdik munkájukat, de Melkor akadályozza őket.

 

 

 

 

 

“Abban az órában, amikor Varda Elentári befejezte a munkáját, a tündék fölébredtek a Ciuvienen tenger partján, keleten, s amit először megpillantottak azok Varda csillagai voltak. Ezért szeretik annyira a tündék Elbereth-et.”

  • Melkor tudomást szerez az elsőszülöttekről, és árnyakat küld hozzájuk, akik kikémlelik, és orvul megtámadják őket.

Nfe. 3162-60

Nfe. 3160

Nfe. 3157

Nfe. 3155

Nfe. 3150

Nfe. 3139

Nfe. 3136

Nfe. 3134

Nfe. 3131

Nfe. 3128

Nfe. 3120

“Amanba érkezett tehát az eldák három nemzetsége, a vanyák a szép tündék Manwe és Varda kedvencei, a noldák a nemes tündék, Aule barátai, és a telerek a falmar, azaz a tengeri tündék Ulmo tisztelői.”

Nfe. 3118-11

Nfe. 3109

Nfe. 3009

Nfe. (Kb.) 3000-162

Nfe. 2970

Nfe. 2964-58

Nfe. 2857

Nfe. 2796

Nfe. 2703

Nfe. 2692

Nfe. 2691-1041

Nfe. 2660-

Nfe. 2652-876

Nfe. 2643-803

Nfe. 2120

Nfe. 1901- 45

Nfe. 1753- 921

Nfe. 1543

Nfe. 1504

Nfe. 1280

Nfe. 986

Nfe. 312

Nfe. 162

Nfe. 155-8

Nfe. 151-

Nfe. 119-45

Nfe. 32-

Nfe. 8

 

 

Nfe. 7

Nfe. 6

Nfe. 5

“Senki nem tudta mi ő vagy honnan származik. A legenda szerint nagy sötét pók alakjában járt s akkor szállt le a sötétségből mikor Melkor az első irigy pillantást vetette Manwe királyságára.”

Nfe. 2

Nfe. 1

“És akkor Feanor fiaival szörnyű esküvést tett, amit senki meg nem szeghet, különben az örök sötétséget zúdítja magára. Megfogadták, hogy bármilyen halandótól vagy halhatatlantól akármekkora áron de visszaszerzik a szilmarilokat.”

Nf.

“A hagyomány szerint mikor a noldák először Beleriand partjaira léptek, akkor fénylett föl elsőként az esti égbolton a gyönyörű hold.”

Nfsz. 1

Nfsz. 3

Nfsz. 20

Nfsz. 50

Nfsz. 54

Nfsz. 55-69

Nfsz. 56

Nfsz. 63

Nfsz. 64

Nfsz. 65

Nfsz. 106

Nfsz. 160

Nfsz. 217

Nfsz. 272

 

Nfsz. 302

Nfsz. 304

“Sötétség van mögöttünk s annak hátat fordítottunk és még gondolatban sem kívánunk visszatérni hozzá. Szívünk nyugat felé fordult, mert hisszük, hogy ott megtaláljuk a fényt.”

Nfsz. 305

Nfsz. 306

Nfsz. 307

Nfsz 308

Nfsz. 309-

 

Nfsz. 312

Nfsz. 335

Nfsz. 341

Nfsz. 349

Nfsz. 353

Nfsz. 363

Nfsz. 377

Nfsz. 389

Nfsz. 443

 

 

Nfsz. 455

Nfsz. 456

A király felpattant Rochallor nyergébe, hogy tüzes szélvészként szelje át a Hithlumot. Senki nem merte útját állni, mert úgy lángolt a szeme, hogy aki csak látta azt hitte maga Orome jött el Amanból. Angband elött megfújta kürtjét s párviadalra hívta ki a sötét urat. Morgoth vonakodva előjött förtelmes várából s rárontott Finwe másodszülöttjére. A király hétszer sebezte meg a gonoszt mielőtt a földre, sújtatott volna, s háromszor emelte fel törött pajzsát, míg végül a világ fekete ellensége a nyakára tette lábát. Fingolfin utolsó erejével jeges kardját a Ringilt Morgoth talpába mélyesztette majd lelke Mandosba távozott.

Fingon lesz a nagykirály, de fiát Ereniont – Gil Galad – Bithombar kikötőjébe küldi. (Lásd: GYU.I.280.o.)

Beor háza szinte teljesen kipusztul, a nőket és a gyermekeket Barahir neje Emeldír Dór-Lóminba és Brethilbe vezeti. Barahir seregéből csak ő, fia Beren és két unokaöccse Baragund és Belegund valamint házuk nyolc szolgája marad. Elbujdosnak Dorthonion erdejében, és sokáig riogatják Morgoth seregeit partizán-akcióikkal.

 

 

Nfsz. 457

Nfsz. 458

Nfsz. 459

Nfsz. 460

Nfsz. 461

Nfsz. 462

Nfsz. 463

Nfsz. 464

Nfsz. 465

Nfsz. 466

Nfsz. 468

Nfsz. 465-72

 

 

Nfsz. 472

Nfsz. 473

Nfsz. 477

Nfsz. 481

Nfsz. 484

Nfsz. 485

Nfsz. 486

Nfsz. 487

Nfsz. 488

Nfsz. 489

Nfsz. 490

Nfsz. 491

Nfsz. 495

Nfsz. 496

Nfsz. 497

Nfsz. 498

Nfsz. 499

Nfsz. 500

Nfsz. 501

Nfsz. 502

Nfsz. 503

Nfsz. 504

Nfsz. 505

Nfsz. 506

Nfsz. 509

Nfsz. 510

Nfsz. 515

Nfsz. 553

A dalok szerint Tuor volt az egyetlen halandó, aki halála után is az elsőszülöttekhez tartozott, akár csak Lúthien Tinúviel, ki holtában az emberek útját járta tovább Mandos csarnokai helyett.

Nfsz. 555

Nfsz. 556

Nfsz. 558

Nfsz. 559

Nfsz. 560-72

Nfsz. 572

Nfsz. 573

Nfsz. 574

- Üdv Earendil, a tengerészek legkiválóbbika, a várt, aki váratlanul érkezik, a kívánt, aki eljön mikor már remény sincs! Üdv Earendil hordozója a Napnál és a Holdnál ősibb fénynek! Te föld gyermekeinek dicsősége, csillag a sötétségben, ékkő napnyugtában, és fénysugár reggel!

Eonwe kiált így, Manwe hírnöke, és fölszólítja Earendilt, hogy menjen vele a végzet körébe, a valák színe elé. És akkor tehát Earendil elmegy Valimarba, ahol a Valák elé állt, és bocsánatot kér a noldák számára, szánalmat nagy keservükben, kegyelmet a tündék és az emberek számára és segítséget szükségükben. A valák meghallgatják kérését, majd amikor elmegy, Mandos fölveti azt az apró kérdést, hogy Earendil vajon Huor fia Hador házából, vagy Idril fia Finwe nolda házából. Hosszú vita után úgy döntenek Earendil, Elwing, és fiaik szabadon választhatnak, hogy melyik nemzettség sorsa legyen az övék. Amikor Earendilnek és Elwingnek kihirdetik az ítéletet Huor fia, a feleségére bízza a döntést. Elwing az elsőszülöttek sorsát választja, és ezt választja férje is, bár az ő szíve apja népe felé húz. Akkor Eonwe az Aman partján várakozó tengerészeket egy csónakba teszi, és erős széllel keletre fújja. A Vingilotot pedig megszentelik és a világ kapuján túl az űrbe bocsátják, és az orrában ül a gyémántporos Earendil, homlokán a szilmarillal. Elwing pedig egy tornyot kap, ahol a madarakkal társaloghat, és ha férje visszatérőben megközelíti Ardát, ő madárrá változik és fölrepül hozzá. Amikor pedig Earendil először kel fel a világ fölött, a tündék középföldén Gil-Estelnek, Jóreménységcsillagnak nevezik.

“Ha szilmaril az, mi most nyugaton kelt fel, örvendezzünk, mert így sokan láthatják, de mégsem érintheti meg a gonosz.”

Maglor Maedrosnak

Nfsz. 575

Nfsz. 576

(Nfsz. 577) Lsz. 1

Lsz. 32

 

 

Itt ér véget a SILMARILLION. S ha a nemestől és a széptől a sötétségig és a pusztulásig jutott, hát ez volt öröktől fogva a Megrontott Arda sorsa; s ha lesz még változás, s a rontás jóvá tétetik, azt csak Manwe és Varda tudja, ám ők nem nyilatkoztak, s erről nem esik szó Mandos ítéleteiben sem…

 

(forrás: Középfölde Kalandorok Klubja)